Woningen Zandweg / Oostwaard, Maarssen

Bon Groep heeft zich bekwaamd in complexe binnenstedelijke ontwikkelingen, maar heeft ook ervaring in stadsuitbreiding. Dit vergt een andere benadering en een meer productiegerichte aanpak.

De uitbreidingswijk Zandweg-Oostwaard is in relatief korte tijd gerealiseerd. Naast projectmatige woningbouw zijn er vrije kavels uitgegeven in de zone langs de Vecht.

De wijk geldt thans als een gewild woongebied, met veel groen, water en voorzieningen als kinderopvang en speelplaatsen.

© 2023 Profiel Bon Groep Sitemap Disclaimer Privacy Verklaring