Tot de holding van de Bon Groep behoren financieel zelfstandige werkmaatschappijen die actief zijn op het gebied van:

In totaal zijn bij de holding circa 27 personen werkzaam. De groepsomzet bedraagt circa 22 miljoen euro. Alle werkmaatschappijen zijn financieel solide. Voor grote en bijzondere projecten kan, met name in het ontwikkelingstraject en de exploitatiefase, een beroep gedaan worden op het groepsvermogen.

Wij zijn al 60 jaar actief in Nederland als onafhankelijke kwaliteitsontwikkelaar gericht op het integraal realiseren van woon- en werkomgevingen. Hierbij zijn de stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte, de leefomgeving en de architectuur van de gebouwen van essentieel belang.

Onze organisatie bestaat uit ervaren, slagvaardige en daadkrachtige medewerkers, die aan de diverse disciplines een professionele invulling geven. Daar de schaalgrootte overzichtelijk en flexibel is ligt de verantwoordelijkheid breed in onze organisatie wat tot uiting komt in de besluitvaardigheid en betrokkenheid van al onze medewerkers.

Ambitie

Onze ambitie is het ontwikkelen van relatief grote en complexe projecten. Wij weten ons door onze sterke regierol en organiserend vermogen kandidaat te stellen voor deze uitdagende opgaves. Het is onze organisatie eigen om de uitdagingen en risico’s van dergelijke opgaves ook op te zoeken. Wij treden vrijwel altijd als risicodragend ontwikkelaar op.

Onze projecten kenmerken zich door duurzaamheid en kwaliteit. Wij kiezen voor bewezen duurzame en hoogwaardige materialen en flexibiliteit in indeling. Zo weten wij door het toepassen van technisch verantwoorde producten en bouwmethoden multifunctionele gebouwen te realiseren die een lange levensduur hebben en daardoor een hogere vastgoedwaarde.

Missie

Wij hebben ons ten doel gesteld om samen met een geïnspireerd team gebouwen, omgevingen en gebiedsontwikkelingen op een creatieve, innovatieve en toonaangevende wijze te ontwikkelen en te realiseren.

Visie

Wij hebben een ruim 60 jaar lange bouwhistorie. Deze bouwtraditie én ons langetermijndenken vormen de basis voor onze continuïteit. Wij stimuleren een grondig analyseproces door proactief, interactief en intensief mee te denken met onze opdrachtgevers en eindgebruikers. De combinatie van onafhankelijke studies, grondige onderzoeken, jarenlange ervaring en samenspraak met onze opdrachtgevers vormen het fundament voor weldoordachte planontwerpen en succesvolle projecten.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 

 

© 2024 Profiel Bon Groep Sitemap Disclaimer Privacy Verklaring