De Nieuwe Poort, Woudenberg

De gemeente Woudenberg had behoefte aan kwaliteitsverbetering van haar winkelcentrum. De bebouwing met veelal leegstaande bovenbouw verpauperde in snel tempo. Aanvankelijk bestond er veel weerstand van de middenstand tegen de beoogde kwaliteitsslag.

Men zette zich af tegen het ongemak van tijdelijke huisvesting en de onzekerheid van de toekomst. De Bon Groep heeft als risicodragende marktpartij een regisserende rol op zich genomen en bemiddelt tussen gemeente en de ondernemers.

Door een heldere financiële onderbouwing en duidelijke afspraken kon de weerstand worden doorbroken. Na de oplevering van de 1e fase, is sprake van grote belangstelling vanuit de overige middenstand. Thans wordt de bouw van de 2e fase voorbereid. Inmiddels is ook de 2e fase van het Centrumplan gerealiseerd

© 2023 Profiel Bon Groep Sitemap Disclaimer Privacy Verklaring