Hart van De Meern

 

Het plan Hart van De Meern, Noord-West kwadrant, wordt begrensd door de Zandweg, Castellumlaan en Oosterlengte in het centrum van De Meern. In dit gebied zal Bon Groep circa 60-75 woningen met openbaar gebied (groen, straten, parkeren) ontwikkelen

De wijk zal bestaan uit woningen, groen en parkeervoorzieningen. Bon Groep zal tevens een passend inrichtingsplan ontwerpen en aanleggen voor het openbaar gebied in goed overleg met gemeente Utrecht

© 2019 Profiel Bon Groep Sitemap Disclaimer Privacy Verklaring