Stadskantoor Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom had een lastige locatie op het oog voor haar nieuwe Stadskantoor. Op het perceel stond een postkantoor dat gehandhaafd diende te blijven. Na grondige renovatie is het postkantoor geïntegreerd in de nieuwbouw.

Bon Groep verwierf de opdracht via een aanbesteding volgens Europese regelgeving in concurrentie met een groot aantal inschrijvers.

Tijdens de bouwuitvoering bleek vooral de communicatie met het grote aantal participanten een knelpunt. Nadat er namens de opdrachtgevende partijen een centrale projectleider werd aangesteld, kon er op effectieve wijze communicatie plaatsvinden.Deze stap bleek essentieel voor het gecontroleerd verwerken van alle wijzigingen tijdens de bouw binnen de gestelde bouwtermijn.

© 2023 Profiel Bon Groep Sitemap Disclaimer Privacy Verklaring